Home

Wijkvereniging Op Saksen Weimar

Op 21 juni 2018 is wijkvereniging OpSaksenWeimar! opgericht. Notaris mevrouw Heuff stelde de oprichtingsakte op. De wijkvereniging is er voor alle bewoners van Saksen Weimar, jong en oud. We willen zorgen voor een groene, gezellige en veilige wijk met activiteiten rond feestdagen, festiviteiten en spontane ingevingen. Denk aan eierzoeken, Sint Maarten, Koningsdag, informatie avonden, proeverijen, toernooien en zo veel meer. Dat kunnen we als bestuur niet alleen. We willen daarom met werkgroepen werken. De werkgroepen Buurtpreventie en Verkeer bestaan, we hopen daar snel een werkgroep Groen en (Kinder) activiteiten aan toe te voegen. Wilt u mee denken en meehelpen? Meldt u zich dan aan.

Hieronder vindt u een aanmeldformulier om lid te worden. Een gezonde vereniging kan immers niet zonder leden. De komende tijd zullen we de website verder vullen en laten we meer en vaker van ons horen.

Het laatste nieuws

Saks Open 14 & 15 mei

Op de Saksen Weimar Kazerne in Arnhem wonen en werken kunstenaars, ontwerpers en ondernemers.Op 14 & 15 mei kun je als bezoeker kennismaken met deze creatieve ondernemers en hun werk tijdens Saks Open.14 & 15 mei 2022 12:00 – 17:00...

Werkzaamheden Grondwal

Zoals u wellicht weet wordt er al langere tijd gesproken over het ophogen van de grondwal tussen uw woningen en de Apeldoornseweg. Na overleg met het bewonersplatform is daar nu een goedgekeurd ontwerp voor gemaakt dat binnenkort wordt uitgevoerd. De hoogte van de...

DE GROENE BUNKER; update van de omwonenden

Zoals wellicht bekend is er door het bedrijf NOBS een initiatief genomen om te kijken of er mogelijkheden zijn om activiteiten te gaan ontplooien in de bunker op Saksen Weimar. Ten behoeve hiervan is er een stichting opgericht, De Groene Bunker, en deze stichting...

Lid worden van de wijkvereniging op Saksen Weimar

Iedere bewoner van de wijk Saksen Weimar kan lid worden van de wijkvereniging. Een lidmaatschap kost slechts      € 15,00 per adres per jaar. Met deze bijdrage ondersteun je alle activiteiten van de wijkvereniging om de leefbaarheid en het welzijn in de wijk te vergroten.