Home

Wijkvereniging Op Saksen Weimar

Op 21 juni 2018 is wijkvereniging OpSaksenWeimar! opgericht. Notaris mevrouw Heuff stelde de oprichtingsakte op. De wijkvereniging is er voor alle bewoners van Saksen Weimar, jong en oud. We willen zorgen voor een groene, gezellige en veilige wijk met activiteiten rond feestdagen, festiviteiten en spontane ingevingen. Denk aan eierzoeken, Sint Maarten, Koningsdag, informatie avonden, proeverijen, toernooien en zo veel meer. Dat kunnen we als bestuur niet alleen. We willen daarom met werkgroepen werken. De werkgroepen Buurtpreventie en Verkeer bestaan, we hopen daar snel een werkgroep Groen en (Kinder) activiteiten aan toe te voegen. Wilt u mee denken en meehelpen? Meldt u zich dan aan.

Hieronder vindt u een aanmeldformulier om lid te worden. Een gezonde vereniging kan immers niet zonder leden. De komende tijd zullen we de website verder vullen en laten we meer en vaker van ons horen.

Het laatste nieuws

Nieuws over wandelpad, geluidswal en bomen

Nieuw wandelpad tussen fase 4 en 5 In de update van januari lieten we weten dat de wijkvereniging samen met de gemeente keek naar de mogelijkheden voor een gelijkvloerse verbinding tussen fase 4 en 5. De gelijkvloerse verbinding die na de oplevering van de wijk...

Ruimte voor bloemen door minder maaien

Anne ten Ham was blij verrast door de vele positieve reacties die ze kreeg op haar oproep om rond de voormalige manschapsgebouwen B, C, D en E minder te maaien. Het idee achter het genomen initiatief is om ruimte te geven aan de natuurlijke bloemgroei en zo de...

Nieuws over de bunker!

Sinds een paar weken zul je ons misschien af en toe rond hebben zien lopen op Saksen-Weimar en dus is het tijd voor een voorstelronde. Wij zijn Bart en Barbara en tien jaar geleden leerden wij elkaar kennen tijdens onze studie bewegingswetenschappen in Amsterdam. Na...

Onderdak gezocht op Saksen Weimar… bouw zelf een nestkastje

Het is bekend dat veel vogels de eikenprocessierups op hun menu hebben staan. Het werkt echt om de natuurlijke vijand van de rups in te schakelen. Daarom wil de werkgroep groen van de Wijkvereniging Saksen Weimar jullie hulp in roepen om de natuurlijke vijand van...

Alle wijkactiviteiten tot 1 juni afgelast vanwege het Corona-virus

Beste wijkbewoners, in navolging van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om een te snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, worden alle wijkactiviteiten die tot 1 juni 2020 waren gepland, afgelast. Laten we ons als wijkbewoners ook inzetten...

Lid worden van de wijkvereniging op Saksen Weimar

Iedere bewoner van de wijk Saksen Weimar kan lid worden van de wijkvereniging. Een lidmaatschap kost slechts      € 15,00 per adres per jaar. Met deze bijdrage ondersteun je alle activiteiten van de wijkvereniging om de leefbaarheid en het welzijn in de wijk te vergroten.