Afvalcontainers in Arnhem gaan 1 juni weer open

Vanaf 1 juni gaan de ondergrondse afvalcontainers in Arnhem weer zonder afvalpas open. De opening van de containers wordt vergroot zodat er ook weer 60-liter zakken in passen. Betalen per afvalzak is vanaf die datum verleden tijd voor de Arnhemmers. Hiermee volgt de gemeente de uitslag van het referendum dat op 17 maart over diftar is gehouden. Afschaffen van diftar betekent ook dat inwoners vanaf 1 juni weer een vast tarief gaan betalen voor het weggooien van hun afval, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen eenpersoons – en meerpersoonshuishoudens. Gemiddeld is een huishouden in Arnhem dan €259,- per jaar kwijt aan afvalstoffenheffing. De datum van 1 juni is haalbaar onder de voorwaarde dat de gemeenteraad in mei akkoord gaat met het voorstel van het college. 

Afval scheiden is goed voor het milieu en het kan kosten besparen. In het najaar komt het college daarom met voorstellen om inwoners te blijven motiveren hun afval goed te scheiden en om waar mogelijk de service op inzamelgebied verder te verbeteren. Ook het wel of niet overgaan tot na-scheiden van plastic afval komt dan aan de orde. Tot die tijd verandert er dus in de wijze van afvalscheiden voor de inwoners niets.

Eén extra service zet de gemeente al in gang: vanaf 1 juli rijdt in Arnhem een milieukar waar inwoners klein grofvuil kunnen inleveren. Denk bijvoorbeeld aan kapotte huisraad of kleine apparaten.

Verantwoordelijk wethouder Bob Roelofs: “De uitslag van het referendum ligt er, die is duidelijk en daar gaan we mee aan de slag. Mijn streven is om het goede van afvalscheiding, namelijk de milieuwinst en de lagere kosten te behouden en tegelijkertijd samen met de Arnhemmers nog meer in te zetten op het netjes houden van de stad. Graag zou ik de plekken waar voortdurend veel rotzooi naast de containers ligt aanpakken. Containers van het slot is een eerste stap, maar er is meer nodig. Daar werken we aan.”

Ander kostenplaatje

Het afschaffen van diftar betekent dat het kostenplaatje voor afvalinzameling en afvalverbranding verandert, zowel voor de gemeente als voor de inwoners. Het kan zijn dat bedrijfsafval en afval uit buurgemeenten waar inwoners wel per zak moeten betalen, vaker in de containers voor huishoudelijk afval terecht komt. Dan stijgen de kosten. Ook kan het zijn dat de opbrengsten die de gemeente krijgt uit goed gescheiden afval dalen. Verder heeft de gemeente dit jaar extra kosten voor het vergroten van de openingen in de containers, voor extra voorlichting en voor een extra belastingaanslag die de gemeente als gevolg van het nieuwe systeem moet verzenden. Aan de andere kant is de verwachting dat, door het openen van de containers, de hoeveelheid afval die inwoners naast de containers zetten, kleiner wordt. Dat betekent een kostendaling. Per saldo is de gemeente vanaf juni duurder uit, zo is de verwachting.

Verrekening 

In het najaar rondt de gemeente diftar financieel af. Inwoners ontvangen de rekening voor het aantal weggegooide afvalzakken over de periode januari tot en met mei 2021. Wat teveel is betaald aan vast tarief, dat voor het hele jaar betaald is, krijgen zij terug. Vervolgens wordt het nieuwe tarief voor de periode juni tot en met december verrekend. Een eenpersoonshuishouden in Arnhem is straks gemiddeld 215 euro per volledig jaar kwijt aan afvalstoffenheffing, een meerpersoonshuishouden 289 euro. Gemiddeld is dat €259 euro per huishouden. Voor wat betreft de kwijtschelding voor minima en de vrijstellingsregeling voor medisch afval blijven de huidige tot 1 juni regelingen gelden. De vrijstellingsregeling voor medisch afval is na het stoppen met betalen per zak, niet meer noodzakelijk. De kwijtschelding voor minima wordt dan, net als voorheen, gebaseerd op volledige kwijtschelding van het vaste tarief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *