Bewonersbrief II Gemeente Arnhem – stand van zaken werkzaamheden grondwal

Beste bewoners,

In november vorig jaar heeft u een brief ontvangen waarin u bent geïnformeerd over de werkzaamheden aan de grondwal. In dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken.

De lager gelegen delen van de grondwal zijn opgehoogd zoals in (de toelichting van) het bestemmingsplan staat,  waardoor er een aaneengesloten grondwal is ontstaan. Tijden deze werkzaamheden is op sommige plaatsen de vegetatie verwijderd, maar het bosplantsoen (vooral struiken) is inmiddels opnieuw aangeplant. Ook is de grondwal opnieuw ingezaaid. Ter hoogte van fase 6 is de grondwal ingezaaid met hydro-seeding, dit is graszaad met een cellulose omhulsel waar groeistoffen in zitten, zodat steile hellingen sneller begroeid raken. De groene kleur zal verdwijnen als het gras gaat groeien, dit kan wel 3 tot 4 maanden duren.

Door de ophoging van de grondwal kan het recreatieve pad bij fase 7 niet meer op het oorspronkelijke tracé worden aangelegd. Het alternatief is een verlegging van het recreatief pad vanaf het uitkijkpunt over de kruin, schuin langs de grondwal naar beneden. Ook de dubbele eikenrij langs het pad wordt zo hersteld; het beeld vanaf de straat en woningen zal hierdoor weer als één geheel ogen. Momenteel zijn ze met de uitvoering bezig.

De verwachting is dat het aanwezige hekwerk nog wel zal blijven staan tot net voor de bouwvak, dit geeft de grondwal voldoende tijd om te begroeien.

Ten slotte hebben we gehoord en geconstateerd dat er mensen zijn die over de kruin van de grondwal lopen (en zelfs fietsen). De grondwal is daar niet voor bedoeld en ter hoogte van fase 5 en 6 is er ook geen route ‘naar beneden’. Hierbij verzoeken we dan ook vriendelijke doch dringend om niet meer over de kruin te gaan. We gaan er vanuit dat de verleiding om dit te doen door het herstel van het recreatieve pad bij fase 7, minimaal wordt.

Wouter Maat

Projectmanager Saksen Weimar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *