Een update over de Groene Bunker

Er doen veel geruchten en vragen de ronde over de bunker. Is er een derde ondergrondse verdieping waar je met de lift heen kunt? Welke geheimzinnige werkzaamheden werden hier uitgevoerd tijdens de Koude Oorlog? Hoe ziet de bunker er nu, na jaren van leegstand, van binnen uit? En, niet onbelangrijk, wat gaat er de komende jaren mee gebeuren?

Stichting de Groene Bunker is in 2019 opgericht om te onderzoeken of het mogelijk is om in de bunker voedsel te verbouwen voor de lokale markt op een duurzame, innovatieve wijze, alsmede te onderzoeken of het mogelijk is de bunker te gebruiken voor andere innovatieve, duurzame doeleinden. Het afgelopen jaar hebben wij dan ook hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek wat deze vragen beantwoordt. Voor dit onderzoek hebben wij via de Wetenschapswinkel van de Wageningen University and Research (WUR) samengewerkt met studenten en onderzoekers. https://www.wur.nl/nl/project/De-Groene-Bunker-Circulaire-voedselproductie-in-de-bunker-op-Saksen-Weimar-in-Arnhem.htm

Geschiedenis

De bunker heeft een bewogen geschiedenis. Van 1975 tot 2000 werd hij gebruikt als communicatiecentrum voor de koninklijke luchtmacht. Gezien de dreiging tijdens de Koude Oorlog werd de bunker gebouwd om een kernaanval op vliegbasis Soesterberg te weerstaan: de apparatuur moest beschermd worden en het personeel moest een week lang afgesloten van de buitenwereld kunnen overleven om de militaire communicatie in stand te houden. In 2001 werd de bunker uit dienst genomen en in 2007 kwam hij in het bezit van de gemeente. Meer informatie over de geschiedenis van de bunker vindt u hier: https://www.degroenebunker.nl/een-korte-geschiedenis/

Toekomst

Tijdens de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er veel belangstelling is voor de herbestemming van de bunker. De cultuurhistorische waarde en het geheimzinnige karakter van de bunker spreken tot de verbeelding en maken velen enthousiast voor een mogelijke herbestemming. 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende herbestemmingsscenario’s uitgewerkt. Zo wordt onder andere de hoogwaardige verwerking van reststromen uit de stad voor lokale voedselproductie belicht. Daarnaast is er aandacht voor een maatschappelijke functie voor de bunker. Door onderwijsinstellingen en buurtbewoners te betrekken bij het project, krijgt de bunker een toegevoegde waarde voor zowel de buurt als de bredere gemeenschap binnen Arnhem. Door middel van huidige samenwerkingen van de Groene Bunker met onder andere de WUR, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Helicon is er reeds een begin gemaakt om studenten te betrekken bij de Groene Bunker. 

Meer informatie over de scenario’s en een volledig verslag van het haalbaarheidsonderzoek is te vinden op www.degroenebunker.nl/haalbaarheidsonderzoek

En nu…

De komende tijd gaan wij aan de slag om op basis van het haalbaarheidsonderzoek tot een concreet plan van aanpak te komen. Hiervoor beginnen we klein, maar denken we groot.

Start small….

Als afsluiting van het Wetenschapswinkel project van de WUR, werkt de Groene Bunker de komende maanden samen met Wieger Wamelink, onderzoeker ruimtelandbouw aan de WUR, aan een opstelling in de bunker voor onderzoek naar kringlooplandbouw op mars. In klimaatkasten onder ledverlichting groeien we groenten op marsgrond bemest met menselijke poep en urine. 

Think big…

Ondertussen praten we verder met bestaande initiatieven, lokale ondernemers en de gemeente over mogelijke samenwerkingen op de lange termijn. De visie van de Groene Bunker als ‘open source, closed loop’ stadsboerderij staat hierbij centraal. 

  • Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief: http://eepurl.com/hxi_2H
  • Wil je meer weten over hoe groenten groeien op mars? Neem dan contact met ons op! De studenten en onderzoekers van de WUR geven graag uitleg over kringlooplandbouw op Mars. Helaas is het met de huidige corona-maatregelen nog niet mogelijk groepen te ontvangen in de bunker, en zo de opstelling aan jullie te laten zien. Wellicht is er tegen het einde van het project meer mogelijk. Houd daarom onze website in de gaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *