Het derde vervolg: Terugkoppeling uitkomst enquête Ruimte voor bloemen door minder maaien Bij de manschapsgebouwen op Saksen Weimar

In dit artikel lezen jullie de uitkomst van de in oktober gehouden enquête en wat de vervolgstappen zullen zijn.  In de gehouden enquête is gepeild welke optie op draagvlak kan rekenen om meer ruimte te geven aan bloemen rond de manschapsgebouwen. De twee ideeën die zijn voorgelegd zijn:

 1. Het door bewoners adopteren van een groenstrook voor het inzaaien van een bloemenbed met eventueel een uitbreiding van moestuinbakken. Dit betreft de groenstrook aan de kopzijde van de manschapsgebouwen aan de zijde van de Compagnieplaats (zie tekening B).
 2. Of minder maaien aan de kopzijde van de manschapsgebouwen (zie tekening A).
Tekening A
Tekening B

Welke optie heeft jullie draagvlak?

De enquête is door 46,2 % van de huishoudens van de manschapsgebouwen ingeleverd 83,3% van de huishoudens spreekt zijn voorkeur uit om meer ruimte te geven aan bloemen door het adopteren van de groenstrook aan de kopzijde van de manschapsgebouwen (zie tekening A).

 1. Ik/wij kiezen voor het idee om een bloemenbed te realiseren op de kopzijde van
    de manschapsgebouwen aan de zijde van de Compagnieplaats             83,3 %
 2. Ja, Ik/wij willen graag actief deelnemen bij de realisatie en onderhoud van
    het bloemenbed    gebouw B 1 van de 14 huishoudens
                                 gebouw C 3 van de 14 huishoudens
                                 gebouw D 3 van de 14 huishoudens
                                 gebouw P 5 van de 10 huishoudens
 3. Ik/wij hebben geen bezwaar om financieel bij te dragen aan de realisatie
  van het bloemenbed (circa € 0,48 per/m2, indien er geen subsidie komt)  70 %
 4. Ja, Ik/wij kiezen voor het idee om moestuinbakken te realiseren                  45%
 5. Ja, Ik/wij willen graag actief deelnemen bij de realisatie van de moestuinbakken 33 %
 6. Ja, Ik/wij willen graag groente gaan verbouwen                                                       37,5%
 7. Ja, Ik/wij hebben geen bezwaar om financieel bij te dragen aan de realisatie   45,8%
  van moestuinbakken (kosten nog niet bekend)

☐  *Ik/wij vinden geen van bovenstaande ideeën een goed plan en kiezen voor    16,7%
minder maaien zoals aangegeven op tekening A

Wat zijn de vervolgstappen?

Met initiatiefneemster Anne ten Ham is in de afgelopen maand de uitkomst van de enquête besproken. Tijdens dit overleg zijn de volgende acties gedefinieerd:

1e stap    subsidieaanvraag (dit moest voor 31 december 2020), is inmiddels gedaan

2e stap    met enkele bewoners is persoonlijk contact opgenomen naar aanleiding van
               aanvullingen/opmerkingen op het enquêteformulier (heeft inmiddels plaatsgevonden)

3e stap    per manschapsgebouw projectdragers benaderen (tussen nu en 31 december 2020)

4e stap    plannen van detailoverleg met de projectdragers (januari t/m maart)

5e stap    uitvoering van de definitieve plannen die door de bewoners van ieder gebouw zijn gedefinieerd.

Onze oproep

De oproep aan jullie is: wie zou de rol van projectdrager op zich willen nemen?

Het ideaalbeeld is dat er per manschapsgebouw minimaal (meer mag natuurlijk ook) 2 huishoudens de rol op zich willen nemen van projectdrager. Jij/jullie zijn dan aanspreekpunt voor het manschapsgebouw waarin je woont.
Wanneer je de rol van projectdrager op je wilt nemen, komen wij graag met je in contact voor het vormgeven van de 4e stap “ruimte aan bloemen”. Je gaat actief meedenken hoe de definitieve plannen worden vorm gegeven. Daarnaast vervul je bij de uitvoering een actieve rol. Via Facebook en een persoonlijk gesprek heeft Hilda Abbing inmiddels aangegeven dat zij deze rol graag voor gebouw B op zich wil nemen.

Meld je aan via: groen@opsaksenweimar.nl bij Egbert Knol van de Werkgroep groen Op Saksen Weimar of benader Anne ten Ham en Hilda Abbing persoonlijk.   Je vergroot onze slagkracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar. Dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vind je ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.   Wil je geïnformeerd blijven stuur dan even een mail naar groen@opsaksenweimar.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *