Nieuw bericht van de werkgroep Verkeer

Beste buren van Saksen Weimar,

Afgelopen week is opnieuw overlegd met de gemeente over de voortgang van de verschillende actiepunten. We hebben het nodige bij de gemeente op het bord gelegd en helaas kost het uitzoekwerk en besluitvorming binnen de gemeente meer tijd dan we zouden willen. We zien kleine stapjes en blijven hopen op en werken aan grotere resultaten.

Een samenvatting:

 • de snelheid op de weg achter het bos is behoorlijk afgenomen, op de Monnikensteeg zien we dat nog niet terug in de metingen. We hopen dat na afronding van de werkzaamheden in april de aanpassingen hun beoogde effect laten zien. Een nieuwe meting volgt in de zomer;
 • de gemeente onderzoekt de geluidswal langs de Apeldoornseweg. Insteek is om uit te zoeken of er sprake is van een ontwerpfout of een uitvoeringsfout. Afhankelijk van de uitkomst wordt verder gekeken naar de benodigde stappen;
 • de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om een gelijkvloerse en veilige voetgangerspassage tussen fase 5 en fase 4 te realiseren. We snappen de gevoeligheden op dit punt, maar zien ook het belang van spelende kinderen, ouders met wandelwagen en bewoners met een rolstoel, die niet (goed) via de trappen of de steile paadjes bij de geluidswal kunnen gaan;
 • voor de kruising Zaslaan/Weg achter het Bos/Monnikensteeg zou een rotonde een goede oplossing zijn, gezien de onoverzichtelijkheid en het aantal gevaarlijke situaties op die plek. Zeker ook gezien de toename van verkeer die wordt verwacht als straks de bijna 300 appartementen aan de Velperweg, het oude Akzo-terrein en andere op stapel staande woningbouwlocaties in die buurt klaar zijn. De gemeente heeft een ontwerpschets gemaakt, maar het ontbreekt volgens de gemeente vooralsnog aan urgentie en budget. Wel wordt gekeken naar kleinere aanpassingen om de kruising te verbeteren/ veiliger te maken.

Parallel hieraan blijven we met de gemeente in overleg over het groen in de wijk. Uiterlijk eind maart weten we weer meer, een update volgt dan.

Vriendelijke groeten,
Werkgroep Verkeer

4 gedachten over “Nieuw bericht van de werkgroep Verkeer

 1. Nel Grimmelikhuijsen

  Allereerst ben ik heel blij met de wijkvereniging. Ik ben een aantal keren bij een verkeersgroepsbijeenkomst geweest. Toen hebben we het, nadat de drempels op de Weg achter het Bos waren geplaatst, over de rotonde gehad maar toen werd
  er gezegd dat er voor een rotonde te weinig ruimte was….. Wel zou het stuk Monnikensteeg naar de Rozendaalseweg worden aangepakt, er zou een fietspad gemaakt worden op de plek waar nu het looppad is.Daar lees ik nu niets meer over.

  1. Guido Ritskes

   Dag Nel,

   Het klopt dat er voor de Monnikensteeg plannen waren voor een vrijliggend fietspad heuvelopwaarts vanaf de Rozendaalseweg naar de kruising Weg ah Bos. De gemeente heeft ons enkele weken geleden laten weten dat die plannen mogelijk niet doorgaan omdat de bomen die er staan dan gekapt moeten worden. Er moet naast het fietspad namelijk ook weer een voetpad komen en dan is er geen ruimte meer voor bomen. Momenteel is de gemeente terughoudend tav het kappen van bomen. Binnenkort spreken we de gemeente en horen we waarschijnlijk meer over het plan.

   vrgrt, Guido Ritskes (namens werkgroep Verkeer)

 2. Arjen koop

  Hoi, goed werk!

  Ik heb alleen wel een vraag over de monniken steeg. Ik had echt verwacht dat er een vrijliggend fietspad gemaakt zou worden op de plaats waar nu het voetpad ligt. De monnikensteeg is nu echt niet veilig om overheen te fietsen, zeker met kinderen. Door de wijk heen fietsen vanuit fase 6 richting fase 2 kan niet. Is dit besproken of wordt er nog een vrijliggend fietspad gemaakt bij de werkzaamheden aan de monnikensteeg?

  Groeten,

  Arjen koop, fase 6

  1. Guido Ritskes

   Dag Arjen,
   Uit je opmerking maak ik op dat je doelt op het stuk Monnikensteeg langs de wijk zelf, niet het stuk dat van de Weg ah Bos naar beneden loopt, zie de reactie boven.
   De Monnikensteeg langs de wijk krijgt geen separaat fietspad, dat was ook nooit het plan volgens mij. Wel worden op dit moment rode fietsstroken gemaakt op de weg zelf. De verkeersdeskundigen van de gemeente geven aan dat die rode stroken en definitieve heldere belijning al een verbetering zullen opleveren in het rijgedrag van automobilisten.
   We kunnen dat straks toetsen, want in de zomer of er vlak na zullen weer snelheidsmetingen uitgevoerd worden.
   Verder blijven we vanuit de werkgroep Verkeer bij de gemeente aangeven dat de wegen rondom de wijk vrijwel niet zijn aangepast op de geheel andere functie die de wijk nu heeft. Er wonen nu honderden mensen waaronder veel kinderen. We zullen, zeker als de snelheid op de Steeg hoog blijft, blijven aandringen op aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld andere inrichting van de wegen en de grond daar direct omheen. Daarnaast kan iedereen zelf aansturen op strengere snelheidshandhaving door dit bij de politie aan te geven.
   vrgrt, Guido Ritskes (namens de werkgroep Verkeer)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *