Werkzaamheden Grondwal

Zoals u wellicht weet wordt er al langere tijd gesproken over het ophogen van de grondwal tussen uw woningen en de Apeldoornseweg. Na overleg met het bewonersplatform is daar nu een goedgekeurd ontwerp voor gemaakt dat binnenkort wordt uitgevoerd. De hoogte van de grondwal komt op 2m boven het niveau van de Apeldoornseweg te liggen. Enkele doorsnijdingen verdwijnen daardoor jammer genoeg, maar het recreatieve pad aan de zuidzijde wordt in overleg met aanwonenden aangepast zodat het blijft doorlopen. 

De firma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gaat – in opdracht van de gemeente Arnhem en Groene Treden BV –  de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats op de lager gelegen delen van de grondwal. Door deze delen op te hogen ontstaat een meer aaneengesloten grondwal die voor een prettiger leefklimaat in de wijk zal zorgen. 

De werkzaamheden bestaan uit het plaatselijk verwijderen van de vegetatie en het vervolgens aanvoeren en verwerken van grond in de lagergelegen delen van de grondwal. Na het aanvullen tot de gewenste hoogte wordt de wal afgewerkt en ingezaaid. 

De werkzaamheden zullen in de week van 22 november starten en bestaan uit het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van een tijdelijk hekwerk ter afscherming van het werkterrein. De werktijden zijn vanaf circa 07.00 uur tot circa 16.00 uur. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. Wel blijft het tijdelijke hekwerk dan nog enige tijd staan om de aangebrachte grond en begroeiing te beschermen tegen betreden.

Uw woning blijft normaal bereikbaar, maar gedurende de aanvoer van grond zal het aantal transportbewegingen door de wijk tijdelijk toenemen. Firma Dusseldorp zal waarschuwingen en afzettingen plaatsen voor uw veiligheid. Om onveilige situaties te voorkomen, vragen wij u de waarschuwingen en afzettingen te volgen en respecteren. 

Wij verzoeken u dringend niet binnen de afzettingen van het werkterrein te komen. 

De werkzaamheden worden door een uitvoerder van de firma Dusseldorp, de heer Albert Hootsen, buiten begeleidt. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via 0544-488488. 

Met vriendelijke groet, 

Gerda Dreise

Projectmanager Saksen Weimar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *