Zorgen om en voor de bunker op Saksen Weimar

Het spel tussen zorgen om en voor de bunker en het ontegenzeggelijke geweldige speelveld voor kinderen is en zal een uitdaging blijven.  Deze uitdaging gaat de
gemeente aan door de kale plekken opnieuw aan te planten.

Meerdere omwoners van de bunker hebben in de afgelopen maanden hun zorgen geuit over de steeds toenemende erosie op bunker. Spelende kinderen maar ook de soms heftige regenbuien zorgen ervoor dat de afdeklaag op de bunker aan het verdwijnen is.
De nog aanwezige struiken, planten en bomen krijgen het hierdoor alleen maar moeilijker. De grootste zorg is dat het bunkerterrein één grote zandberg wordt.

Die zorg wordt door de gemeente gedeeld!
De gemeente heeft met de aannemer een
plan gemaakt om de erosie een halt toe te
roepen. Afgelopen week zijn de dode bomen al verwijderd en voor de kerst worden er nieuwe struiken geplant. Naast deze aanplant wordt er ook voor gezorgd dat de nieuwe aanplant kans van overleven heeft. Dit wordt gerealiseerd door het treffen van enkele voorzieningen.

Gaan wij met zijn allen zorgen voor de bunker?
Dat is een vraag die ik vanuit de Werkgroep Groen van de wijkvereniging Op Saksen Weimar graag aan jullie zou willen voorleggen. Zijn we met zijn allen bereid om met de spelende kinderen het gesprek aan te gaan?

Of zal het zorgen voor de beplanting (op de bunker) omslaan naar zorgen om?

Je vergroot onze slagkracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar. Dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vinden jullie ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.

Wil je geïnformeerd blijven stuur dan even een mail naar groen@opsaksenweimar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *