Categoriearchief: verkeersveiligheid

Nieuws over wandelpad, geluidswal en bomen

Nieuw wandelpad tussen fase 4 en 5

In de update van januari lieten we weten dat de wijkvereniging samen met de gemeente keek naar de mogelijkheden voor een gelijkvloerse verbinding tussen fase 4 en 5. De gelijkvloerse verbinding die na de oplevering van de wijk gebruikt werd, liep over privé-terrein en is daarom afgesloten. In nauw overleg met de wijkvereniging en de daar wonende bewoners is uit een aantal alternatieven gekozen voor een nieuw pad dat aansluit op de bushalte aan de Monnikensteeg.

Op dit moment legt de gemeente de laatste hand aan het pad. Straks kunnen mensen met wandelwagens en minder validen zich weer zonder hoge trappen of steile hellingen verplaatsen tussen het lage en hoge deel van de wijk. Dankzij het nieuwe pad kan de wijk nu ook helemaal rondom gewandeld worden. Bovendien kunnen nu ook de bewoners van de fasen 5, 6 en 7 zonder omwegen en obstakels de bushalte bereiken.

Aanpassingen aan de wal langs de Apeldoornseweg

Eerder gaven we jullie al een update over de aanpassingen aan de geluidswallen ter hoogte van fase 5/6 en fase 7. We hadden gehoopt dat de aanpassingen al waren gerealiseerd of de werkzaamheden ervoor ingepland. Helaas duren de gesprekken hierover tussen de gemeente en betrokken partijen langer dan verwacht.

We moeten de uitkomsten van de gesprekken over de uitvoering nog even afwachten, maar zodra er zicht is op een concrete planning, laten we dat weten.

De werkzaamheden aan de geluidswal bij fase 7 zullen bestaan uit het ophogen van de wal zodat de hoogte ervan voldoet aan het bestemmingsplan, voor zover dat nu niet het geval is. Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de grondwal t.o.v. de teen zal dan minimaal 2 meter bedragen. De teen van de wal is het punt waar de helling van de wal overgaat in het vlakke. Bij fase 5/6 vindt een opvulling plaats. Een vergelijkbare opvulling vindt plaats bij fase 7, naast de genoemde ophoging.

Bomen in de wijk.

Het is duidelijk dat bomen in de wijk het zwaar hebben. Op verschillende plekken in de wijk en ook vooral in fase 5,6 en 7 hebben bomen het niet overleefd.

Ook hierover is de gemeente nog in overleg met betrokken partijen. Hopelijk worden de bomen in het najaar vervangen.

Nieuws van de werkgroep Verkeer

Op 27 augustus 2018 hebben we samen met de gemeente een uitgebreide wijkschouw gedaan. Op de agenda stonden al onze wensen en aandachtspunten rondom verkeer, geluid, veiligheid. De gemeente was aanwezig met de wijkmanager, de wijkbeheerder en een verkeersdeskundige. 

We zien dat de gemeente serieus naar de punten kijkt. Positief is ook het groot onderhoud van de Monnikensteeg dat begin november zal starten. Daarbij zullen de fietsenpaden langs de weg rood worden gemaakt wat fijner fietsen is en de snelheid van het verkeer zal drukken. Er komen ook nieuwe plateaus (lage drempels zoals op de Weg achter het bos) en wegmarkeringen voor het oversteken (geen zebrapad). Het nieuwe asfalt zal naar verwachting het verkeerslawaai aanzienlijk reduceren.

Sommige punten worden niet gerealiseerd, zoals een voorgesteld looppad vanaf inrit fase 5/6 naar de bushalte op de Monnikensteeg. Dat kan echter niet door de bomen die er staan. De oversteken bij de inrit en de bushalte worden wel duidelijk gemarkeerd.

Met name op het punt van de geluidsoverlast is niet helemaal gereageerd zoals we gehoopt hadden. De gemeente heeft op ons verzoek wel aangegeven nader te onderzoeken wat op dat punt aan informatie beschikbaar is (geluidsonderzoeken, besluiten, etc) en komt op basis daarvan alsnog met een reactie.  

Eind oktober gaan we weer in gesprek met de gemeente om onze aandachtspunten en de reactie van de gemeente door te lopen. We blijven ons inzetten om de wijk groener, veiliger en stiller te maken.

Na het volgende overleg met de gemeente laten we weer van ons horen. 

Met hartelijke groeten,  

Verkeersgroep van wijkvereniging Op Saksen Weimar!

Kaart

Klik op onderstaande link voor een kaartoverzicht met aandachtspunten qua verkeersveiligheid.

KaartAandachtspuntenSaks20aug2018