Contact

Hieronder de contactgegevens van het bestuur van de wijkvereniging, de werkgroepen, de contactpersonen van de gemeente en de politie.

Voorzitter
Nannette Zwiers

Secretaris
Jeroen Liefferink

Penningmeester
Vacant (het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester)

Algemene bestuursleden
Eenmaal vacant.

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de wijkvereniging en de penningmeester het advertentiebeleid voor de wijkkrant.
Het rekeningnummer van de wijkvereniging is: NL26 ABNA 0837 6097 39.

Contactpersoon  werkgroep Buurtpreventie
Lianda van Dam. De werkgroep is op het volgende e-mailadres bereikbaar: buurtpreventie@opsaksenweimar.nl

Contactpersoon werkgroep Verkeersveiligheid
Guido Ritskes. De werkgroep is op het volgende e-mailadres bereikbaar: verkeersveiligheid@opsaksenweimar.nl

Contactpersoon werkgroep Groen & Duurzaamheid
Guido Ritskes. De werkgroep is op het volgende e-mailadres bereikbaar: groen@opsaksenweimar.nl

Contactpersoon werkgroep Activiteiten
Activiteiten@opsaksenweimar.nl.

Gemeente Arnhem, team Leefomgeving (Noord Oost)
John Wijnbergen
Tel. 06-44208825

Wijkagenten
Marjolein Smaling, Eric Hortensius en Joke Bartelink.
Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0900-8844 en via Facebook, Twitter en Instagram.