Eerste klusochtend werkgroep Groen een succes

Onder de vlag van de wijkvereniging “Op Saksen Weimar” heeft de werkgroep Groen op zaterdag 16 november een klusochtend georganiseerd. Het doel van deze activiteit was om de leefbaarheid voor bewoners, flora en fauna te verbeteren. En met trots kan gezegd worden dat de eerste klusochtend een succes is geworden.

Onder het toeziend oog van een mager zonnetje dat zijn best deed om de wolken te verdrijven, verzamelden de bewoners van Saksen Weimar zich tussen negen uur en half tien bij de trap tussen fase 4 en fase 5. Tijdens het drinken van koffie of thee met versgebakken muffins werden de taken en werkzaamheden onder de 30-tal bewoners verdeeld.

Fig. 1: Zuring (Rumex)

Een drietal ploegen nam het bijplanten van 300 stuks bosplantsoen en het verwijderen van vuil en zuring (Rumex, zie fig 1) op zich. Twee andere ploegen gingen aan de slag met de bouw van twee houtwallen.  

Het programma voor de eerste klusochtend is tot stand
gekomen in samenspraak met de gemeente. Na divers
overleg en een tweetal rondgangen door de wijk werd
samen met de gemeente besloten dat met deze
acties de gewenste biodiversiteit en groene karakter van
de wijk vergroot zal worden. De werkzaamheden van de
klusochtend beperkten zich vooralsnog tot de fases 1, 2, 3
en 4 van de wijk “Saksen Weimar”.

De reden hiervan is dat fases 5, 6 en 7 nog onder de verantwoordelijkheid vallen van Groene Treden. Zodra deze delen van de wijk zijn overgedragen aan de gemeente zal de werkgroep Groen voor de fases 5, 6, en 7 ook het gesprek met de gemeente aangaan om te kijken waar en hoe het groene karakter van de wijk verbeterd kan worden.

Het bijplanten van 300 stuks bosplantsoen, wat onder deskundige begeleiding van een medewerker van de firma van de Haar (groen aannemer van de gemeente Arnhem) heeft plaatsgevonden, zal naast het versterken van het groene karakter van de wijk ook de biodiversiteit vergroten. De zuring (Rumex, zie fig 1) is een plant die deze biodiversiteit kan verstoren, het is namelijk een enorme woekeraar. Deze plant is te verwijderen door hem rondom uit te steken (heeft u in uw omgeving veel zuring staan steek dit dan regelmatig weg).

Bij de wadi’s van fase 3 en fase 4 zijn van de dode bomen uit de wijk twee houtwallen gerealiseerd. Een houtwal is een ideale plek voor vogels en kleine zoogdieren om te
nestelen en te schuilen. Met name de winterkoning, de heggenmus, de egel, de wezel en amfibieën, zoals de gewone pad vinden deze beschutting geweldig. Mocht u snoeihout hebben en dit toe willen voegen aan de houtwallen dan is dit natuurlijk mogelijk. Ander tuinafval maar ook kerstbomen zijn hiervoor niet geschikt.


De lopende acties die met de gemeente zijn besproken zijn:

  • het vervangen van de dode bomen in de fasen 1, 2 en 3. Dit vindt plaats voor eind december 2019;
  • voor het vervangen van de dode bomen in fase 4 is nog geen planning beschikbaar (valt nog onder de verantwoordelijkheid van de Groene Trede, in ieder geval voor maart 2020);
  • het bospad tussen fase 3 en 5 en tussen fase 4 en 5 wordt voor de oplevering aan de gemeente in maart 2020 nog opgeschoond en gesnoeid.
    (Dit is het voorlopige plan, er zijn ook stemmen die vinden dat dit niet nodig is. Het gebruik van het pad is namelijk minimaal en het teruggeven aan de natuur draagt bij aan de vergroening van de wijk.);
  • het onderhoud/snoeiwerk aan de oude haagwal langs de Monnikensteeg (vanaf het hoofdgebouw tot en met fase 7) zal uitgevoerd worden in de periode januari t/m maart 2020.

Meer informatie over werkgroep Groen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *