Ruimte voor bloemen door minder maaien

Anne ten Ham was blij verrast door de vele positieve reacties die ze kreeg op haar oproep om rond de voormalige manschapsgebouwen B, C, D en E minder te maaien. Het idee achter het genomen initiatief is om ruimte te geven aan de natuurlijke bloemgroei en zo de biodiversiteit van onze wijk te vergroten. Uit een door Anne gehouden enquête (onder de bewoners van de voormalige manschapsgebouwen) blijkt dat ze hierin niet alleen staat, het overgrote deel van haar buren ondersteunt haar idee.

Het initiatief van Anne is inmiddels in een tweetal vormen bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Naast het oorspronkelijke eerste idee van minder maaien is ook nog een ander idee aan de gemeente voorgelegd. Namelijk het adopteren van groenstroken aan de kopzijde van de manschapsgebouwen. De gedachte achter dit tweede ingebrachte gesprekspunt met de gemeente is dat de bewoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen bloementuin te creëren. Binnen dit tweede idee is er ook gesproken over de inrichting van de kale vlakte van de Compagnieplaats. Uit reactie op Facebook is namelijk gebleken dat de huidige inrichting van de compagnieplaats een doorn in het oog is van vele bewoners.

Hoe nu verder

De huidige inrichting van de Compagnieplaats en het maaien rond de gebouwen blijkt uitgevoerd te worden vanuit een gemeentelijke beleidsvisie. De visie achter het huidige maai-, onderhoud- en inrichtingsbeleid is dat het voormalige exercitieterrein een open karakter moet hebben. Met de gemeente is afgesproken dat we in een volgend gesprek over beide ideeën en huidige inrichting van de compagnieplaats verder zullen doorpraten.

Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden koppel ik het resultaat hiervan aan jullie terug.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten,

Egbert Knol
Werkgroep Groen: groen@opsaksenweimar.nl

 PS: wanneer jij als bewoner van Saksen Weimar biodiversiteit een warm hart toedraagt, overweeg dan om een groenstrook te adopteren voor het inzaaien van bloemen. Laat het ons weten!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *