Over de wijk

Wist u dat de bunker op het terrein van de Saksen Weimar kazerne tijdens de koude oorlog dienst deed als communicatie- en verbindingscentrum? De bunker was onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van masten dat het operationele telefoonverkeer van de luchtmacht verzorgde. Later kwam het verkeer van de landmacht hierbij.
Om dit mogelijk te maken stond ook op het Saksen Weimar terrein een hoge antennemast. Gemiddeld waren de masten 120 meter hoog. Operationeel werkte het zogenoemde ASCON systeem tot 1 mei 2000. In november 2001 werd de antennemast gedemonteerd en de bunker gesloten. Dat was ook het moment dat commandant luitenant-kolonel Hans van der Putten de sleutels van de luchtmacht verbindingsbunker overdroeg aan de Dienst Domeinen. Medio 2002 zou de bunker overgedragen worden aan de gemeente Arnhem. 5 jaar later werd de kazerne buiten gebruik genomen. Hierna ontstonden de plannen voor woningbouw. En nu is een woonwijk gebouwd met ruim 400 woningen.