Home

Wijkvereniging Op Saksen Weimar

Op 21 juni 2018 is wijkvereniging OpSaksenWeimar! opgericht. Notaris mevrouw Heuff stelde de oprichtingsakte op. De wijkvereniging is er voor alle bewoners van Saksen Weimar, jong en oud. We willen zorgen voor een groene, gezellige en veilige wijk met activiteiten rond feestdagen, festiviteiten en spontane ingevingen. Denk aan eierzoeken, Sint Maarten, Koningsdag, informatie avonden, proeverijen, toernooien en zo veel meer. Dat kunnen we als bestuur niet alleen. We willen daarom met werkgroepen werken. De werkgroepen Buurtpreventie en Verkeer bestaan, we hopen daar snel een werkgroep Groen en (Kinder) activiteiten aan toe te voegen. Wilt u mee denken en meehelpen? Meldt u zich dan aan.

Hieronder vindt u een aanmeldformulier om lid te worden. Een gezonde vereniging kan immers niet zonder leden. De komende tijd zullen we de website verder vullen en laten we meer en vaker van ons horen.

Het laatste nieuws

Zorgen om en voor de bunker op Saksen Weimar

Het spel tussen zorgen om en voor de bunker en het ontegenzeggelijke geweldige speelveld voor kinderen is en zal een uitdaging blijven.  Deze uitdaging gaat degemeente aan door de kale plekken opnieuw aan te planten. Meerdere omwoners van de bunker hebben in de...

Groene activiteiten 2021

Werkgroep Groen wijkvereniging Op Saksen Weimar          Het kalenderjaar 2020 loopt ten einde. Werkgroep Groen van de wijkvereniging Op Saksen Weimar heeft – net als iedereen – te maken gehad met de perikelen rondom de...

Ontwikkeling van groene daken in de wijk

Dit voorjaar hebben we alle bewoners van onze wijk middels een flyer op de hoogte gesteld van het project ‘groene daken’. Het plan was om zoveel mogelijk saaie zwarte platte daken van schuren, garages en uitbouwen in het voorjaar van 2020 te voorzien van een mooi...

Lid worden van de wijkvereniging op Saksen Weimar

Iedere bewoner van de wijk Saksen Weimar kan lid worden van de wijkvereniging. Een lidmaatschap kost slechts      € 15,00 per adres per jaar. Met deze bijdrage ondersteun je alle activiteiten van de wijkvereniging om de leefbaarheid en het welzijn in de wijk te vergroten.