Nieuws van de werkgroep Verkeer

Op 27 augustus 2018 hebben we samen met de gemeente een uitgebreide wijkschouw gedaan. Op de agenda stonden al onze wensen en aandachtspunten rondom verkeer, geluid, veiligheid. De gemeente was aanwezig met de wijkmanager, de wijkbeheerder en een verkeersdeskundige. 

We zien dat de gemeente serieus naar de punten kijkt. Positief is ook het groot onderhoud van de Monnikensteeg dat begin november zal starten. Daarbij zullen de fietsenpaden langs de weg rood worden gemaakt wat fijner fietsen is en de snelheid van het verkeer zal drukken. Er komen ook nieuwe plateaus (lage drempels zoals op de Weg achter het bos) en wegmarkeringen voor het oversteken (geen zebrapad). Het nieuwe asfalt zal naar verwachting het verkeerslawaai aanzienlijk reduceren.

Sommige punten worden niet gerealiseerd, zoals een voorgesteld looppad vanaf inrit fase 5/6 naar de bushalte op de Monnikensteeg. Dat kan echter niet door de bomen die er staan. De oversteken bij de inrit en de bushalte worden wel duidelijk gemarkeerd.

Met name op het punt van de geluidsoverlast is niet helemaal gereageerd zoals we gehoopt hadden. De gemeente heeft op ons verzoek wel aangegeven nader te onderzoeken wat op dat punt aan informatie beschikbaar is (geluidsonderzoeken, besluiten, etc) en komt op basis daarvan alsnog met een reactie.  

Eind oktober gaan we weer in gesprek met de gemeente om onze aandachtspunten en de reactie van de gemeente door te lopen. We blijven ons inzetten om de wijk groener, veiliger en stiller te maken.

Na het volgende overleg met de gemeente laten we weer van ons horen. 

Met hartelijke groeten,  

Verkeersgroep van wijkvereniging Op Saksen Weimar!

Kaart

Klik op onderstaande link voor een kaartoverzicht met aandachtspunten qua verkeersveiligheid.

KaartAandachtspuntenSaks20aug2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *