Wat doet de werkgroep Groen & Duurzaamheid?

De doelstelling van de werkgroep Groen & Duurzaamheid is:

Het stimuleren en ontplooien van gezamenlijk activiteiten om de leefbaarheid voor bewoners, flora en fauna te verbeteren. Doelstelling is om samen met wijkbewoners, de gemeente en eventueel andere betrokken partijen jaarlijkse activiteiten te ontplooien waardoor:

  • de biodiversiteit in de wijk wordt vergroot;
  • het unieke groene karakter van de wijk wordt behouden en daar waar mogelijk vergroot;
  • klimaatbestendigheid en duurzaamheid wordt vergroot door kennisoverdracht/uitwisseling.

De werkgroep werkt aan de hand van speerpunten samen met bewoners en de gemeente aan het realiseren van haar doelstelling. Wilt u deelnemen aan de werkgroep Groen of op andere wijze uw bijdrage leveren?

Neemt u dan contact op via het e-mailadres:  groen@opsaksenweimar.nl

Afvalmeldingen

De gemeente Arnhem heeft een website (http://afvalmeldingarnhem.nl/) waarop u als bewoner melding kunt doen van zwerf en of gedumpt afval.