Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter                              : Nannette Zwiers
Secretaris                              : Jeroen Liefferink
Penningmeester                  : vacant
Bestuurslid algemeen         : Daan Mollema
Bestuurslid algemeen         : vacant

Voor algemene vragen over de wijkvereniging en haar activiteiten en zaken met betrekking tot het lidmaatschap van de wijkvereniging (aanmeldingen, mutaties en afmeldingen), kunt u contact opnemen met Jeroen Liefferink.