Doel

Wijkvereniging Op Saksen Weimar is op 21 juni 2018 per notariële akte opgericht. De doelstelling van de wijkvereniging is:

  • het behartigen en bevorderen van de belangen en onderlinge contacten van de leden als bewoners van en eigenaren van woningen in Saksen Weimar;
  • het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid van Saksen Weimar;
  • het vertegenwoordigen van de bewoners van en eigenaren van woningen in Saksen Weimar naar derden zoals bijvoorbeeld overheden;
  • het coördineren van sociale en culturele activiteiten;
  • het steunen en aanmoedigen van nieuwe initiatieven op sociaal en cultureel terrein die de leefbaarheid in en het welzijn van Saksen Weimar ten goede komen;
  • het bepleiten van maatregelen, die de leefbaarheid en het welzijn in Saksen Weimar bevorderen, tegenover bevoegde instanties.