Wat doet de werkgroep Buurtpreventie?

In de wijk Saksen Weimar is door een aantal buurtbewoners een buurtpreventieproject opgezet. Het doel is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Het gaat om het voorkomen van ongewenste situatie en vergroten van (het gevoel van) veiligheid en betere contacten vanuit de buurt met de politie.
Bewoners en politie zorgen samen voor een veiliger woonomgeving doordat de bewoners samen beter opletten, de politie informeren bij onraad of vreemde zaken in de wijk. Het heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden en bij onraad de politie bellen. Het is niet de bedoeling “controle” uit te oefenen in de wijk of inbreuk te maken op het privéleven van anderen! Het is ook zeker niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren en “eigen rechter te spelen”!
De organisatie bestaat uit een coördinatiegroep, waarvan de straatcontactpersonen deel uit maken. Ook de wijkagent  maakt deel uit van de coördinatiegroep. De straatcontactpersoon onderhoudt in zijn/haar straat contacten ten behoeve van het buurt-preventieproject. Het streven is dat elke fase binnen de wijk minimaal twee straatcontactpersonen heeft.

Een belangrijk medium om de veiligheid in de buurt te bevorderen is de BuurtpreventieApp.
SW BuurtpreventieApp          – voor acute verdachte situaties
SW info BuurtpreventieApp  – voor minder acute situaties en voor het elkaar informeren
buurtpreventie app
Wat te doen bij het Signaleren van verdachte situaties? Meldt het  direct bij de politie (Alarmeren). Telefoonnummer 112 bij spoed en anders 0900-8844. Beter drie keer te veel dan een keer te weinig! Maak de verdachte situatie zo snel mogelijk bekend bij anderen (Appen) en maak contact met de persoon (Reageren) als u zich daarbij veilig voelt. Laat merken dat hij/zij gezien is. Werk volgens het principe SAAR!

Deelnemen aan Buurtpreventie Saksen Weimar
Wilt u deelnemen aan de BuurtpreventieApp-groepen? Of wilt u als straatcontactpersoon uw bijdrage leveren aan het project? Neem dan contact op via het e-mailadres  buurtpreventie@opsaksenweimar.nl. Wilt u zich direct aanmelden? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u de juiste aanmeldlinks per e-mail toe. Let op: u hoeft niet lid te zijn van de wijkvereniging om deel te kunnen nemen aan de buurtpreventie appgroep.

Per huishouden kunnen meerdere personen zich aanmelden. Daarbij gaan we uit van een minimumleeftijd van 18 jaar.

Aanmeldformulier

Geef a.u.b. je bouwfase op i.v.m. onze administratie