Wat doet de werkgroep Verkeer?

Wat doet de werkgroep Verkeer?

De werkgroep Verkeer zet zich in voor verbetering en handhaving van de verkeersveiligheid binnen de wijk en in de directe omgeving. Doelstelling is om samen met wijkbewoners, de gemeente en eventueel andere betrokken partijen te werken aan:

  • het reduceren van de snelheid in en buiten de wijk
  • het reduceren van ervaren geluidshinder van verkeer in straten rondom de wijk
  • het verbeteren van de mogelijkheden voor kinderen, ouderen en ouders met jonge kinderen om veilig de wijk te verlaten (door veilige oversteekplaatsen, veilige fietsstroken et cetera).
  • het garanderen van veilige speelplekken voor kinderen in en rondom de wijk.

De werkgroep werkt aan de hand van speerpunten samen met bewoners en de gemeente aan het realiseren van haar doelstelling. Wilt u deelnemen aan de werkgroep Verkeersveiligheid of op andere wijze uw bijdrage leveren? We zoeken nog vertegenwoordiging uit fase 1,3 en 7. Neemt u dan contact op via het e-mailadres …..